Apie katalizatorius

Automobilio katalizatoriai

Lengvojo automobilio vidaus degimo variklis, kurio darbinis tūris 1 500 cm³, per valandą išskiria apie 150 kubinių metrų deginių. Šie deginiai labai žalingi aplinkai, taip pat ir žmogaus sveikatai. Mokslininkų pastangomis buvo sukurtas išmetamųjų dujų poveikį aplinkai mažinantis įrenginys – katalizinis konverteris, arba tiesiog katalizatorius.
Automobilinis katalizatorius mažina tokių kenksmingų cheminių medžiagų, kaip anglies monoksido (CO), angliavandenilio (HC), azoto oksido (NOx), kiekį, išmetamą į aplinką. Katalizatorius suaktyvina oksidaciją ir (ar) deoksidaciją, dėl kurių šios kenksmingos medžiagos virsta anglies dvideginiu (CO2), vandeniu (H2O), azotu (N2), ir  taip kenksmingų išmetamų dujų kiekis sumažėja iki minimumo.

Katalizatoriai skiriasi pagal pagrindo, kuris dengiamas katalitiniu sluoksniu, tipus. Tai gali būti keraminis korėtas blokas arba metalo lakštai, kurių paviršius yra padengtas platina (Pt) , paladžiu ( Pd) ir rodžiu ( Rh). Šie taurieji metalai ir suaktyvina pirmiau minėtus cheminius procesus. Katalizatoriaus keraminiai blokeliai arba metalo lakštai būna sudėti į nerūdijančio plieno korpusą – metalinį bakelį, o šis bakelis įtaisytas automobilio dujų išmetimo sistemoje.

 

Kodėl vizualiai vienodai atrodantys naudoti katalizatoriai gali būti skirtingai įkainoti?

Katalizatorių gamintojai, vykdydami automobilių gamintojų ir kitų klientų užsakymus, į katalizatorius įterpia  „užsakytus“ tauriųjų metalų kiekius.  Vidutinė katalizatorių supirkimo  kaina nustatoma atsižvelgiant į vidutinį tauriųjų metalų kiekio vidurkį  katalizatorių lauže, tačiau atskiruose katalizatoriuose ar jų partijose šis vidurkis gali būti daug didesnis už vidutinį arba tauriųjų metalų procentą gali „sumažinti“ eksploatacijos metu patekęs didesnis nei vidutinis drėgmės ar degimo produktų kiekis.
Superkamų katalizatorių kainas koreguoja ir nuolat kintančios tauriųjų (brangiųjų) metalų kainos pasaulio biržose.

2015/08/04

Tauriųjų metalų kainos biržose

Auksas (Au)28,88 €/g
Platina (Pt)25,24 €/g
Paladis (Pd)15,73 €/g
Rodis (Rh)22,56 €/g
Sidabras (Ag)0,38 €/g

 

 

NAUJIENA:
Šiaulių supirktuvėje jau
demontuojami katalizatoriai

 

 

NAUJIENA:
Marijampolėje atidaryta
antroji katalizatorių supirktuvė